אדם קוזלי ל״הקלמרים״ עונה 7

עוד ליהוק לתפקיד מרכזי בסדרה והפעם אדם קוזלי שלמד בקורס הנוער ומיוצג בסטודיו נבחר לתפקיד מרכזי בעונה השביעית של סדרת הנוער ״ הקלמרים״.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts