top of page
מדיניות ביטול הרשמה
תלמיד שהפסיק את לימודיו עד שבועיים לאחר תחילת הלימודים יהיה זכאי להחזר של 50 אחוז משכר הלימוד. לאחר מכן לא יינתנו החזרים
bottom of page