שי בלאנקו מנחם-תלמיד המסלול השנתי שנה א׳ מלוהק לסרט בינלאומי

שי בלאנקו מנחם לוהק לתפקיד בסרט בינלאומי חדש שיצולם בארץ בחודשים הקרובים 

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts