שי בלאנקו מנחם-תלמיד המסלול השנתי שנה א׳ מלוהק לסרט בינלאומי

שי בלאנקו מנחם לוהק לתפקיד בסרט בינלאומי חדש שיצולם בארץ בחודשים הקרובים 

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square