אלעד גיטלמכר מלוהק לעונה החדשה של " חברות" של הקומיקאית ליטל שוורץ

אלעד שלמד בסטודיו בקבוצת הנוער לוהק לתפקיד בסדרה " חברות " 4

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square