איציק וולף מיוצג הסוכנות בסדרה שבאבניקים

מיוצג הסטודיו השחקן איציק וולף בסדרה החדשה של הוט שבבניקים בתפקיד יושב ראש הועד של השיבה.

Featured Posts