מחזור 2017-2018 של המסלול השנתי יצא לדרך

המחזור השני של המסלול השנתי ללימודי משחק מול מצלמה יצא לדרך בשבוע שעבר עם 13 תלמידים חדשים.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square