top of page

לב רודניצקי

מתחילים

לומד משחק מול מצלמה במסלול השנתי של ריאקטינג סטודיו החל מ-2023

בטלויזיה:


2023 –  ״חולי אהבה״ בתפקיד איתמר קשת 12


2023- ״מרחב יאפא״ בתפקיד אופק Hot


בקולנוע :
 
2023 - ״חליסה״ בתפקיד לב
 
כישורים נוספים: גיטרה, בס, פסנתר
דובר רוסית שפת אם

גובה: 1.84

bottom of page